จัดซื้อยางอสฟัลท์ CMS-2h จำนวน 20 ตัน มาจัดเก็บไว้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำมาบูรณะซ่อมแซมถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016 เวลา 14:49 น. | เขียนโดย admin