เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 12:52 น. | เขียนโดย admin