เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0008 บ้านคำปิง-บ้านบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 18:33 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง