เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทางบ้านเพชร ม.1 ต.บ้านเพชร-บ้านกุดหมากเห็บ ม.7 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 18:40 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง