เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 11:16 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง