ประกาศประมูลซื้อ จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 3,040 ชุด ให้แก่นักเรียนในสังกัด ตามโครงการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 14:36 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง