ประกาศก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านโนนเหลื่อม ม.7 ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า-บ้านห้วยตะแคง ม.6 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 14:26 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง