เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง ชย.ถ.1-0028 บ้านแท่น - บ้านวังหิน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 15:45 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง