เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทางบ้านหนองตาโพธิ์ ม.4 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า - บ้านกุดเวียน ม.6 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 15:49 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง