ประกาศประมูลจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทางบ้านเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพชร - บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 16:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง