ติดต่อสอบถามขอข้อมูล อบจ.ชัยภูมิ
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ต้องการติดต่อ (ใคร) :
เรื่องที่ต้องการติดต่อ :
รายละเอียด :
ไฟล​์แนบ :
ข้อมูลการติดต่อ อบจ.ชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 0-4481-2098
สำนักปลัด อบจ.ชัยภูมิ 0-4481-2098-0
กองคลัง 0-4481-1189
กองแผน 0-4412-4622
กองพัสดุ 0-4481-3583
กองช่าง 0-4481-7316
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0-4481-3584
กองกิจการสภาฯ 0-4412-4624
นิติการ อบจ.ชัยภูมิ 0-4481-2098-103
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 0-4482-1817
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอบจ.ชัยภูมิ 0-4481-1376 FAX 0-4481-2406