ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงร่วมมือกับ “สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย” จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิง วิชาการรูปแบบพลังงานทดแทน สู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฎาคม 2018 เวลา 10:05 น.| เขียนโดย admin
1
2
3
4
5
6
7
8