พิธีเปิดโครงการประชุมการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560

                        วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิ ปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 โดยมีนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก