ข่าวล่าสุด

ประกาศสัดส่วนประขาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 12 ก.ค. 2565