ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ