ประกาศ อบจ.ชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ อบจ.ชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา