ข่าวล่าสุด

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566