ข่าวล่าสุด

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจากผู้พักในโรงแรม