เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “มอหินขาวเกมส์”
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "มอหินขาวเกมส์" ครั้งที่ 31
 
พิธีเปิดเป็นไปอย่างคึกคักมีการแสดงต่างๆจากนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นชัยภูมิ ที่เป็นไฮไลของพิธีเปิด คือ เครื่องบินบังคับ ที่เรียกเสียงตบมือจากผู้ชมเป็นอย่างมาก มีกีฬาที่ชิงชัยกันทั้งหมด 12 ชนิดกีฬาได้แก่ – กรีฑา , วอลเลย์บอลในร่ม,วอลเลย์บอลชายหาด,ฟุตบอลชาย,เซปักตะกร้อ,ฟุตบอล,แบดมินตัน, เปตอง,หมากรุกไทย,หมากฮอสไทย,วิ่งมินิมาราธอน,และกีฬาสาธิต 1 ชนิด คือ ฟุตบอลหญิง จัดการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ 21 ถึง 30 ตุลาคม 2556 ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิและสนามกีฬาต่างในตัวเมือง ชัยภูมิ มีนักกีฬาทั้งหมด 19 จังหวัด 63 ทีม มีนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมร่วมทั้งหมดแล้วกว่า 5,000 คน ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละชนิดกีฬาจะได้เป็นตัวแทนภาคอีสานไปแข่งขันระดับประเทศ ที่ชลบุรี ชลเกมส์ ในวันที่ 19 ถึง 28 มกราคม 2557

การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมสันนิบาตแห่งประเทสไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 31 ซึ่งการจัดการแข่งขันกำหนดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือก ระดับภาค (5ภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือ และภาคใต้) โดยให้สิทธิผู้ที่ได้อันดับที่ 1-3 ของแต่ละชนิดกีฬาเป็นตัวแทนภาค ไปเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในลำดับต่อไป

ปี 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ โดยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัด
ดำเนินการแข่งขัน โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า "มอหินขาวเกมส์"  เป็นการนำเอาชื่อแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ
ของจังหวัดชัยภูมิมาตั้งโดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2556 ณ สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และสนามกีฬาเทสบาลเมือง
ชัยภูมิ  รวมไปถึงสนามกีฬาในสถานศึกษาในเขตเมือง มีการชิงชัย 11 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล
เซปัคตะกร้อ เทเบิ้ลเทนนิสวอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง แบดมินตัน หมากฮอสไทย
หมากรุกไทย กรีฑา และวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) แบ่งเป็นรุ่นอายุ 12 ปี 14ปี
16 ปี และ 18ปี ชาย-หญิง นกกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคที่จัดการศึกษา

เทศบาลเมืองชัยภูมิเคย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ ปี
2528 ครั้งที่ 3 เป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยาและการประกวดวงเมโลเดียล (ชื่อเดิม)
และในปี 2547 เป็นเจ้าภาพระดับภาค ครั้งที่ 22 ระหว่า่งวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2547 (ยังเป็นการแข่งขัน
เฉพาะเทศบาล) โดยใช้ชื่อว่า"ทุ่งดอกกระเจียวเกมส์" และปี 2556 รับเกียรติเป็นจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระดับ
ภาค ระหว่าวันที่ 21-30 ตุลาคม 2556 "มอหินขาวเกมส์" สปิริตมิตรภาพ สามัคคี ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร
คณะผู้ฝึกสอน  เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ทุก อปท.ทั้ง 19 จังหวัด สู่เมืองผู้กล้า พญาแล