เปิดเผยราคากลางจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2561
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017 เวลา 17:45 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง