ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกล เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ยี่ห้อ SUNDRILL อก.058-59-0026 และเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ยี่ห้อ SUNDRILL อก.058-59-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2022 เวลา 16:01 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง