ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์คอนกรีตดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง อบจ.ชย 2043 บ้านนาทุ่งใหญ่-บ้านซับชมภู อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 31 มกราคม 2018 เวลา 14:24 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง