ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการต้นกล้าประชาธิปไตยใฝ่ใจเรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2023 เวลา 15:36 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง