ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านโสกปลาดุก ม.2 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว-บ้านห้วยบง ม.9 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:29 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง