เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน และรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 11:54 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง