เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS-2h จำนวน 20 ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018 เวลา 15:53 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง