ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินย่อย 3/8 จำนวน 950 ตัน (สถานที่ดำเนินการจัดส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2024 เวลา 14:01 น. | เขียนโดย นางวารุณีย์ เดชเทพธรณี