ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท สายทาง ชย.ถ.1-0138 แยกทางหลวง 225 - บ้านคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 เวลา 17:01 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง