ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนภูเลนคาวิทยายน ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2018 เวลา 13:30 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง