เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0139 บ้านคลองไผ่งาม - บ้านกุดหูลิง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 07 กันยายน 2018 เวลา 16:38 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง