เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุงป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท สายทาง ชย.ถ.1-0140 บ้านโนนน้อย - บ้านโนนโพธิ์ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 15:31 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง