เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 2,002 หลอด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริฯ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 11:30 น. | เขียนโดย admin