เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.1-0097 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านหนองลุมพุก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 18:58 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง