เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2018 เวลา 20:40 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง