ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2018 เวลา 21:14 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง