เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทาง ชย.ถ.1-0103 บ้านหนองคัน-บ้านโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:19 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง