ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรดกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง - บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:55 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง