ประกาศซ่อมแซมถนนลูกรังผิวจราจรพาราซอยซีเมนต์สายทางบ้านหลุบงิ้ว ม.5 ต.บ้านกอก-บ้านหนองพง ม.6 ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17:03 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง