ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติตตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นายปรีชา ภิรมย์ชม) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.) เลขที่ 14278 เลขที่ดิน 255
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17:17 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง