ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นายแผ่น ท้าวจัตุรัส) สถานที่ดำเนินการ ที่ดิน (ส.ป.ก.4-01ข.) เลขที่ 30 แปลงเลขที่ 8
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 17:23 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง