ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) ที่ กทอ.61-02-36-0003 (นายสามารถ เจือไธสง) สถานที่ดำเนินการ โฉนดที่ดิน (น.ส.4จ.)เลขที่ 26402 เลขที่ดิน 32
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18:24 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง