ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กาแฟ) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2019 เวลา 17:26 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง