ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่ พร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:27 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง