เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2019 เวลา 17:37 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง