เปิดเผยราคากลาง (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 22 สายทาง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2019 เวลา 14:54 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง