ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 17:23 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง