ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 17:24 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง