ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ห้องกองแผนและงบประมาณ(เปลี่ยนชุดล็อคพร้อมกุญแจ) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 17:26 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง