ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานสำหรับุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 10:53 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง