ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่พร้อมเครื่องขยายเสียงและตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม เพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หมายเลขเอกสาร
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
วันอังคารที่ 09 กรกฎาคม 2019 เวลา 08:53 น. | เขียนโดย นางลำใย สีม่วง